RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.30 – 8.30    SCHODZENIE SIĘ DZIECI – ZABAWY INDYWIDUALNE I
ZESPOŁOWE  ORAZ ZABAWY INICJOWANE PRZEZ NAUCZYCIELKĘ, PRZYGOTOWANIE POMOCY DO ZAJĘĆ

8.30 – 9.00    PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA, MYCIE RĄK

9.00 – 9.30    ŚNIADANIE

9.30 – 10.30    ZAJĘCIA PRZEWIDZIANE PROGRAMEM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, UDZIAŁ DZIECI W TEATRZYKACH, KONCERTACH

10.30 – 10.45 PRZYGOTOWANIE DO WYJŚCIA NA POWIETRZE

10.45 – 11.40 ZABAWY NA POWIETRZU W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM, SPACERY, WYCIECZKI

11.40 – 12.00 PRZEBIERANIE SIĘ W SZATNI, PRZYGOTOWANIE DO OBIADU, MYCIE RĄK ORAZ WDRAŻANIE DO PODEJMOWANIA CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWYCH W ŁAZIENCE

12.00 – 12.30 OBIAD, WDRAŻANIE DO SAMODZIELNEGO SPOŻYWANIA POSIŁKU

12.30 – 14.30 W GRUPACH MŁODSZYCH LEŻAKOWANIE;
W GRUPACH STARSZYCH – ZABAWY INDYWIDUALNE I ZESPOŁOWE ORAZ INICJOWANE PRZEZ NAUCZYCIELKĘ; ZAJĘCIA DODATKOWE;
ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZO – KOMPENSACYJNE

14.30 – 14.45 PODWIECZOREK

14.45 – 17.30 ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI – ZABAWY INDYWIDUALNE I ZESPOŁOWE W KĄCIKACH ZAINTERESOWAŃ LUB NA POWIETRZU