Zapewnienie dostępności

 

Deklaracja dostępności


PLIKI DO POBRANIA:
DEKLARACJA 1
DEKLARACJA 2

Przedszkole Miejskie nr 1 „Wesoły Skrzat” w Markach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.wesolyskrzat.edu.pl

 

 

 

Data publikacji strony internetowej: 2010 rok

 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 11 września 2020 roku

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 23 września 2020 roku

Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji : 31.03.2021 roku

 

 

 

 

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Katarzyna Podwysocka i Paulina Pycińska, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Przedszkole Miejskie nr 1 „Wesoły Skrzat” w Markach ul. Piłsudskiego 77

 

Do budynku prowadzą 2 wejścia: główne od ul. 11listopada i boczne od tyłu budynku przeznaczone dla pracowników i dostawców. Używane jest tylko wejście główne od ul. 11listopada. Aby wejść do budynku należy pokonać schody na których nie ma oznaczenia fakturą i kontrastem. Schody są proste, wyposażone w poręcze. Brak platformy przychodowe i podnośnika platformowego. Szerokość drzwi pozwala na wjazd wózka inwalidzkiego. Gabinet dyrektora znajduje się na pierwszym piętrze po prawej stronie. Pracownicy przedszkola udzielają informacji dotyczących lokalizacji i godzin pracy gabinetu. Schody na pierwsze piętro posiadają poręcze. Brak windy, wąskie korytarze i szerokość drzwi do gabinetu uniemożliwiają dostęp osób poruszających się na wózkach. Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia. Nie spełnia standardów dostępności dla osób na wózkach. Przedszkole nie dysponuje miejscami parkingowymi. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W przedszkolu nie ma tłumacza migowego.

 

Przedszkole Miejskie nr 1 „ Wesoły Skrzat” w Markach Filia przy ul. Okólnej 34

 

  1. Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier i przeszkód poziomych i pionowych

  2. Komunikacja – dojazd do budynku parking z miejscami wyznaczonymi dla niepełnosprawnych

  3. Komunikacja między poziomami bez przeszkód – korytarze-piętra, za pomocą windy

  4. Dostęp do budynku bez progowy, nawierzchnie i posadzki twarde, gładkie

  5. Informacja wstępna – recepcja , portierzy

  6. Oznaczenia, napisy, tablice dobrze widoczne, kontrastowa, pastelowa kolorystyka w budynku

  7. W budynku są pomieszczenia sanitarne (toalety) przeznaczone dla osób niepełnosprawnych

  8. W budynku nie ma udogodnień dla osób słabosłyszących (nie ma pętli indukcyjnych)

  9. W budynku nie ma udogodnień dla osób niewidomych (nie ma napisów i piktogramów w języku Braille`a)

 

 

  

Informacja o dostępności strony internetowej dla użytkowników z niepełnosprawnością

 

Dzięki przejrzystym odnośnikom nawigacja i poruszanie się po stronie jest możliwa dla osób z niepełno sprawnościami.

 

Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

 

Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

 

Foldery w serwisie posiadają opisy.

 

Otwierana strona ma swój wyboldowany tytuł napisany drukowanymi literami.

 

Zdjęcia publikowane w galerii mogą nie mieć opisu alternatywnego.